3D Print

středa • 17.15 – 18.45
NBC (LABYRINT – Bohunice, Švermova 19)

Seznámení se s tvorbou objektů pro 3D tisk ve vloně šiřitelných programech (blender, Slice3r) Účastník si vytiskne v každém poloetí minimálně 4 modely. Kroužek bude ukončen společnou výstavou děl.
cena bude uvedena v pruběhu září, predopkládaná cena 1250,- na půl roku

První hodina: středa 21.9.2016

Věkový rozsah: 14–16 let

Kapacita kroužku: 5

Volná místa: 1

Cena za rok: 2500 Kč (1250 Kč za pololetí)

Na tento kroužek se nelze elektronicky přihlásit - obraťte se prosím na administrativní kontakt kroužku.

Vedoucí kroužku:
Tomáš Gruna, tel. 549 524 160,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Tomáš Doležal, tel. 549 524 160, tel. 604 919 120,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Tomáš Gruna, tel. 549 524 160,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk