Kdo jsme

		        

Historie pracoviště LABYRINT sahá do roku 1996, kdy vzniklo Studio dramatické výchovy LABYRINT jako kulturní a společenské centrum Střediska volného času LUŽÁNKY v Brně Bohunicích.

img_2926Pracoviště se  nachází poblíž hranice brněnských sídlišť Bohunice a Starý Lískovec. Rekonstrukcí původní mateřské školy zde byl vybudován malý divadelní sál s ochozem (kapacita cca 60 diváků), tělocvična, klub a další menší místnosti (zkušebna, výtvarný ateliér, dílna…), v přilehlé zahradě pak amfiteátr. Tyto prostory zcela vyhovují stávající pravidelné a příležitostné činnosti – volnočasové aktivity a akce pro děti a mládež, zaměřené na divadlo, video, tanec a hudbu.

V dopoledních hodinách využíváme těchto prostor pro realizaci výukových programů s podobným zaměřením.

V nemalé míře je naše pracoviště také laboratoří – experimentálním pracovištěm pro studenty PedF MU a DiFa JAMU, kteří zde realizují svoji odbornou praxi a posléze pak vlastní samostatné projekty a nápady spadající do naší nabídky.img_8189

Ročně naše zájmové kroužky (celkem jich kolem 30) navštěvuje kolem 400 dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 25 let. vzdělávací akce pro odbornou veřejnost (např. kurzy a semináře ve spolupráci s PedF MU), koncerty, divadelní přehlídky a festivaly.