Další akce

		    

Aktuální nabídku akcí najdete zde.

Divadelní představení v Labyrintu:

Hrají se dopoledne pro pozvané školy, tvoří součást výchovy dětského diváka, kde rozhodujícím kritériem je míra aktivního zapojení dětí, tato divadla (tzv. Divadlo ve výchově) jsou uvedena v kapitole výukové programy (viz DOMINO PROJEKT). Odpolední a večerní divadla pak jsou určena široké veřejnosti a tvoří součást programové nabídky kulturně společenských akcí SDV Labyrint.

Proč:

 • seznámení široké veřejnosti s kvalitními divadelními inscenacemi dětských i dospělých amatérských souborů,
 • nabídka divadelním souborům k prezentaci vlastní tvorby,
 • výchova vnímavého diváka, případně motivace, stimulace a inspirace k podobné činnosti.

Pro koho:

 • odpolední a večerní představení – pro přátele a známé členů souborů a širokou veřejnost
 • dopolední představení – pro žáky všech typů škol a učitele

Kdy:

Dopolední představení dle nabídky a zájmu škol. Odpolední a večerní příležitostně – nejčastěji čtvrtek a víkendy.

PŘEHLÍDKY, DÍLNY, Koncerty, diskotéky…:

Nabídka větších kulturně společenských akcí, na kterých se podílí členové našich zájmových útvarů, pozvaní hosté (jednotlivci i skupiny).

Proč:

 • seznámení široké veřejnosti s kvalitními uměleckou tvorbou,
 • setkání skupin se společnými zájmy,
 • výchova vnímavého diváka, případně motivace, stimulace a inspirace k podobné vlastní tvorbě,
 • podpora a aktivní zapojení SDV LABYRINT do kulturního života obce
 • propagace a popularizace dramatické výchovy a amatérské umělecké tvorby

Pro koho:

členové našich ZÚ, jejich přátele a známí a široká odborná i laická veřejnost