Divadlo

		        

DivadloDivadelní představení se hrají dopoledne pro pozvané školy. Tvoří součást výchovy dětského diváka (Divadlo ve výchově). Některá představení lze těžko odlišit od výukových programů, rozhodujícím kritériem je míra aktivního zapojení dětí.

Odpolední a večerní divadla jsou určena veřejnosti a tvoří součást programové nabídky Klubu Labyrint.

Pokud si chcete v Labyrintu zahrát:-), máme pro divadla vyhrazenu středu.