Kurzy a semináře pro veřejnost

		        

Aktuální nabídku kurzů najdete zde.

Pořádáme je v těsné spolupráci s PdF MU Brno a dalšími místními i celostátními institucemi věnujícími se dramatické výchově a amatérské divadelní tvorbě dětí, mládeže i dospělých.

Proč:

dlouhodobé a systematické vzdělávání učitelů a zájemců o dramatickou výchovu a divadlo,

poskytování nových informací, metodické pomoci a inspirace,

poskytnutí možností získat a rozvíjet nové dovednosti v oblasti DV,

umožňovat setkávání těch, kteří se zabývají DV, nabídka vhodných prostor, kvalitních lektorů a podporu vzájemné spolupráce,

zvyšování kvality výuky DV, jako vzdělávacího oboru (předmětu) ve škole.

Pro koho:

Všichni, kteří mají chuť a potřebu dozvídat se aktuální novinky o DV a amatérském divadle a chtějí v tomto směru na sobě pracovat (učitelé, studenti, pomáhající profese, zájemci o DV a divadlo…).