Videopohlednice z Bohunic

		    
SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint ve spolupráci MČ Brno – Bohunice pořádají soutěž:

Videopohlednice z Bohunic

Cílem soutěže je ukázat zajímavá místa Bohunic v 15 vteřinách.

Pravidel soutěže:

 • videopohlednice musí být odeslána nejpozději 14.4.2017 23:59
 • videopohlednice musí obsahovat místo v Bohunicích nebo Bohunice (silueta, panorama, ptačí pohled, atd…)
 • videopohlednice nesmí obsahovat nevhodné scény
 • videopohlednice nesmí být delší než 15s
 • videopohlednice může obsahovat hudbní či zvukový podkres (v případě že nebude obsahovat, bude dodán organizátory)

organizátor Videopohlednice z Bohunic si vyhrazuje vyloučit ze soutěže snímky:

 • delší než 15s
 • obsahující nevhodné scény

Své videopohlednice zasílejte na adresu videopohlednice@gmail.com do 14.4.2017 23:59 s těmito informacemi:

povinné:

 • zařízení na které pohlednice byla pořízena (kamera, telefon)
 • název či jméno videopohlednice
 • kontakt

nepovinné:

 • jméno či přezdívka autora
 • kde byla pohlednice pořízena

Odesláním videopohlednice na adresu videopohlednice@gmail.com dává autor souhlas s veřejnou projekcí svého audiovizualního díla a stvrzuje, že je autorem.

Na akci Otevření zahrady v Labyrintu 26.4. 2017 budou snímky ohodnoceny návštěvníky a přítomným výhercům předány ceny.

Ceny si lze převzít i po domluvě jiný den v Labyrintu.

Poštou se ceny nezasílají.